Bookmark and Share     Sitemap
Østlean Aps
 
Alt aktivitet henvises til Leanakademiet, dog kan Kurt Hansen stadig kontaktes på 27503241

Advisory-rolle

Formål

At understøtte og videreudvikle virksomhedens beslutnings- kompetencer, samt at skabe sparring i virksomhedens strategiudvikling, kompetenceudvikling, projektgennemførelser, realiseringen af planer og i vanskelige ledelsesspørgsmål.

Form

Der laves en rammeaftale, der ligger op til fire halvdagsmøder over et år til at realisere ovennævnte formål.

Rollen

Det er undertegnedes rolle, at

  • understøtte henholdsvis udfordrer ledelsens afklaring af situationen og den ønskede udvikling, samt den efterfølgende beslutningsproces
  • tilfører ledelsen relevante metoder til skabe overblik og klarhed over eksisterende viden og/eller behovet for yderligere viden.
  • give ledelsen feedback på dens handlemønstre i forhold situationen og i forhold til målsætningen.
  • sikre en løbende evaluering af advisory rollen, så den udvikles i forhold til virksomhedens behov.

 

Østlean Aps | 8752 Østbirk  | Tlf.: +45 27 50 32 41 | kurt@oestlean.dk