Bookmark and Share     Sitemap
Østlean Aps
 
Alt aktivitet henvises til Leanakademiet, dog kan Kurt Hansen stadig kontaktes på 27503241

Spil

Spil Spil

Lean dialog er en overbygning på de processer og standardiseringer, der i dag er gennemført i en stor del af dansk erhvervsliv.

Den traditionelle lean-optimering taber ofte koncentration efter et par år, fordi man ikke fokuserer tilstrækkeligt på at opretholde medarbejdernes interesse i løbende forbedring af processer. Derfor er der behov for et menneskeligt orienteret værktøj til at fastholde og udvikle lean-begejstringen, så potentialet for optimering kan indfries. 

Til dette er Lean Dialog et godt værktøj

Formålet med Lean Dialog er derfor at skabe en fælles forståelse af Leanprincipperne. På baggrund af denne forståelse får I mulighed for at vurdere, hvordan jeres egen virksomheds daglige virke matcher disse principper. Endelig får I mulighed for at identificere områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at sætte aktiviteter i gang for at arbejde videre med Lean principperne i jeres virksomhed. 

En af vores kunder udtaler:

"Efter at have kørt Lean-Dialog nu tre gange, vil jeg bare sige, at det er et godt dialog værktøj og det har virket rigtig godt."

Nyhed
1.950,00 DKK
Lean Dialog
Teamets resultater og arbejdsglæde forbedres ved at se muligheder og definere en handlingsplan for det videre teamarbejde.
 
Pt. udsolgt, forventet nye spil primo november
395,00 DKK
stk.
Teamudviklingsspillet -
Skab overblik over den aktuelle trivsel i gruppen og få hjælp til at opstille handlingsplaner for, hvordan trivselen i gruppen øges.
 
Pt. udsolgt, forventet nye spil primo november
395,00 DKK
stk.
Trivselsspillet -

Dialog er med til at skabe et bedre miljø i klassen.

Eftervirkningerne er ofte reduceret frafald samt forbedring af elevernes resultater og selvtillid, fordi trivselen i klassen øges mærkbart.

Pt. udsolgt, forventet nye spil primo november

395,00 DKK
stk.
Skolespillet -
Virksomheder får defineret og iværksat en række handlinger, der bevirker, at alle medarbejdere og ledere lever op til virksomhedens værdier i det daglige.
2.250,00 DKK
stk.
Værdispillet -
Østlean Aps | 8752 Østbirk  | Tlf.: +45 27 50 32 41 | kurt@oestlean.dk